Coaching

coaching

LivsCoaching 

HELHETSHÄLSA – LIVSSTIL – PERSONLIG UTVECKLING

Vill du förändra något i ditt liv? Står du inför svåra val? Eller är du nyfiken på att ta reda på mer om dig själv? Då kan life coaching vara en möjlighet för dig. Min utgångspunkt i samtalen är humanistisk och holistisk och jag använder mig av mina erfarenheter både som konstterapeut, yogalärare och livscoach. Varje samtal, som kan vara via telefon, skype/zoom eller på plats, utgår ifrån dina behov och önskningar. 

  • Hitta din (in)Riktning!
  • Medveten Närvaro, Balans och Glädje i Vardagen
  • Kroppskännedom och Självkänsla
  • Personlig träning (medveten andning och rörelse, yoga; filosofi och livsstil)
  • Cykelförståelse och Menshälsa

Är du nyfiken på att jobba med mig och vill boka ett kostnadsfritt samtal för att veta mer om hur det kan funka för just Dig i Din situation? BOKA HÄR

Coachingsamtalet

Nyckeln i ett coaching-samtal är att det finns en tydlig målbild och motivation hos dig som söker dig till coachningen. Mål och motivation kan se ut på många olika sätt. Jag tycker om att jobba med Intentioner och med en öppen process, dvs det kan hända så mycket under tidens gång, att det till och med ibland kan vara begränsande att fästa sig för mycket vid ett specifikt “mål”.

Om du inte har en klar intention, så kan ett första möte innebära att vi pratar om din aktuella situation, orosområden, hälsa, vanor, jobb, relationer, familj etc. När du får grepp om helhetsbilden brukar det vara lättare att definiera vad som känns mest viktigt för dig, vad du vill, vad som driver dig, hur och var du finner motivation och inspiration, samt var dina största utmaningar ligger. Du får själv sätta strålkastare på din egen kraft, dina resurser och möjligheter och tillsammans bygger vi upp en handlingsplan. Mellan coaching-tillfällena kan du få olika förslag på uppgifter att arbeta med mellan samtalen som vi reflekterar kring när vi ses igen. 

Coaching betyder förflyttning – i den riktning som du väljer. Vägen innebär många insikter och personlig utveckling – och svaren finns inom Dig.

Holistiskt perspektiv

Jag jobbar utifrån ett holistiskt perspektiv vilket först och främst innebär att vi belyser din situation utifrån en helhetsbild; kropp – sinne – det mentala – din omgivning. Det innebär också att jag inte bara använder mig av samtal och den traditionella coaching-tekniken. I samråd vid varje möte, kan vi om du vill även använda oss av andra verktyg som t.ex visualisering, rörelse- och andningsövningar. Detta hjälper ofta till att fördjupa och förankra coaching-förloppet i kropp och sinne.

Det holistiska perspektivet innefattar kropp, själ och det mentala, dina tankar, bilder, attityder och känslor. Under coaching-processen kan du upptäcka hur dessa interagerar, hur och när stress och dåligmående uppstår, och vad du kan göra för att förebygga och lindra. Du upptäcker också varifrån dina drömmar och intentioner kommer och hur du kan förverkliga dem, det är oftast enklare än du tror! Att utöver samtalet använda övningar som stärker kroppsmedvetenhet och medveten närvaro kan hjälpa dig att:

  •  Hantera stress och svåra situationer. 
  •  Släppa på (psykosomatiska) spänningar.
  •  Skapa medvetenhet kring underliggande känslor och tankemönster som begränsar möjligheterna att leva det liv du vill leva.
  •  Sätta gränser.
  •  Hitta resurser, kraft, riktning och fokus. 

Om du vill, finns möjligheten att få stöd i att utveckla eller fördjupa din egen praxis av yoga och/eller meditation. 

Dåtid, nutid, framtid

Fokus är din nutid och din framtid, men vi utesluter inte din dåtid, eftersom även dina tidigare upplevelser är en del av dig och oftast påverkar de dig, dina relationer och dina beslut. När du förstår mer om hur det som hänt dig tidigare i livet påverkar dig, och får berarbeta det på ett tryggt sätt, är det lättare att acceptera, integrera och slutligen släppa taget om dessa händelser och med det blir det också enklare att göra de förändringar du önskar i ditt liv. På det stora hela hjälper det dig att leva mer harmoniskt med dig själv och med de personer du har i din närhet.

Positiv förändring

Det handlar om att utveckla din kreativitet och att värna om din självkänsla. Det handlar också om att få kontakt med källan till din livskraft och dina resurser för att leva det liv som du vill leva. Jag står gärna vid din sida under resan!

 

DESCARGA TU INFORME GRATIS AHORA ANTES DE QUE ESTA PÁGINA DEJE DE ESTAR DISPONIBLE

Este informe GRATIS te revela una nueva e IMPACTANTE forma de disminuir los dolores de la regla SIN TOMAR MEDICACIÓN.