Coaching

coaching

Holistisk Coaching 

Vill du förändra något i ditt liv? Står du inför svåra val? Eller är du nyfiken på att ta reda på mer om dig själv? Då kan life coaching vara en möjlighet för dig. Min utgångspunkt i samtalen är humanistisk och holistisk och jag använder mig av mina erfarenheter både som konstterapeut, yogalärare och livscoach. Varje samtal, som kan vara via telefon, skype eller på plats, utgår ifrån dina behov och önskningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Life Coaching

Om du letar efter förändring i ditt liv, om du kämpar med något beslut eller är nyfiken på att ta reda på mer om dig själv, så kan life coaching hjälpa dig att hitta riktning. Ofta behövs bara några få möten!

Coachingsamtalet

Nyckeln i ett coaching-samtal är att det finns en tydlig målbild och motivation hos dig som söker dig till coachingen. Mål och motivation kan se ut på många olika sätt. Om du inte har ett klart mål, så kan ett första möte innebära att vi pratar om din aktuella situation, orosområden, hälsa, vanor, jobb, relationer, familj etc. När du får grepp om helhetsbilden brukar det vara lättare att definiera vad som känns mest viktigt för dig, hur dina mål ser ut och var dina största utmaningar ligger. Du får själv sätta strålkastare på din egen kraft, dina resurser och möjligheter och tillsammans bygger vi upp en handlingsplan. Mellan coaching-tillfällena kan du få olika förslag på uppgifter att arbeta med mellan samtalen som vi reflekterar kring när vi ses igen. 

Coaching betyder förflyttning – i den riktning som du väljer. Vägen innebär många insikter och personlig utveckling – och svaren finns inom Dig. 

Holistiskt perspektiv

Jag jobbar utifrån ett holistiskt perspektiv vilket först och främst innebär att vi belyser din situation utifrån en helhetsbild kropp – sinne – det mentala – din omgivning. Det innebär också att jag inte bara använder mig av samtal och den traditionella coaching-tekniken. I samråd vid varje möte, kan vi om du vill även använda oss av visualisering, samt yoga och andningsövningar. Detta hjälper ofta till att fördjupa och förankra coaching-förloppet i kropp och sinne.

Det holistiska perspektivet innefattar kropp, själ och det mentala, dina tankar, bilder, attityder och känslor. Under coaching-processen kan du upptäcka hur dessa interagerar och varifrån dina drömmar och intentioner kommer. 

Att utöver samtalet använda övningar som stärker kroppsmedvetenhet och medveten närvaro kan hjälpa dig att:

 •  Hantera stress och svåra situationer. 
 •  Släppa på (psykosomatiska) spänningar.
 •  Skapa medvetenhet kring underliggande känslor och tankemönster som begränsar möjligheterna att leva det liv du vill leva.
 •  Sätta gränser.
 •  Hitta resurser, kraft, riktning och fokus. 

Om du vill, finns möjligheten att få stöd i att utveckla eller fördjupa din egen praxis av yoga och/eller meditation. 

Dåtid, nutid, framtid

Fokus är din nutid och din framtid, men vi utesluter inte din dåtid, eftersom även dina tidigare upplevelser är en del av dig och oftast påverkar de dig, dina relationer och dina beslut. När du förstår mer om hur det som hänt dig tidigare i livet påverkar dig, är det lättare att släppa taget om dessa händelser och med det blir det också enklare att göra de förändringar du önskar i ditt liv. På det stora hela hjälper det dig att leva mer harmoniskt med dig själv och med de personer du har i din närhet.

Positiv förändring

Det handlar om att utveckla din kreativitet och att värna om din självkänsla. Det handlar också om att få kontakt med källan till din livskraft och dina resurser för att leva det liv som du vill leva. Jag står gärna vid din sida under resan!

 • Stanna upp och få insikter

  Coachingsamtalen med Mia har hjälpt mig att stanna upp, känna och få insikter, hennes sätt att guida är fantastiskt, hon är som en ängel för mig. 

  Cata, Palma de Mallorca 2019

 • Rogivande och berikande samtal

  Jag tycker att Mia var lugn och rogivande särskilt då jag kände mig i ett mer ”all over the place”-tillstånd. Jag skulle vilja understryka hur berikande och oerhört hjälpande coachingpassen var. Jag kan inte nog rekommenderar Mia, hon är en stjärna som besitter enorm kunskap och ett stort hjärta. 

  Anonym, Palma de Mallorca 2020

 • Coaching har hjälpt att hitta mina styrkor och bli mer medveten

  Mia är både intelligent och godhjärtad som coach och båda dessa sidor kommer fram. Hon har en djup livserfarenhet som visar sig i hennes raka, ärliga sätt att coacha. Hon har hjälpt mig att definiera mig själv och hitta styrkor som jag själv inte visste att jag hade. Jag är mer medveten om mina egna handlingar och min egen påverkan på min omgivning idag. Det är som en ny dörr har öppnats och jag behöver bara vara modig nog att ta ett steg igenom den. Att Mia är inriktad mot Yoga och Mindfulnes ger coachningen ytterligare en dimension.

  Charlotte, Stockholm 2020

 • Coaching: En knuff i en tankeriktning

  Tack för fina och lärorika samtal. Upplevde våra samtal som givande och att få sätta ord på saker som en otroligt viktigt punkt. Att få en lättare guidning i form av dina frågor gjorde det lättare att formulera mina tankar. Även att du beskrev vissa saker jag sa i bilder gav mycket i form av förmåga att förstå mina tanker på lite bredare front. Min upplevelse av coachning var behagligt, att få en knuff i en tankeriktning var bra för mig, att sen få sätta ord på tankar och känslor för att sedan få en liten sammanfattning i form av dina ord och även i en tankebild från dina sida rundade av sessionen på ett fint sätt. Detta var värdefullt och nyttigt för mig. 

  Johanna, Uppsala 2020

DESCARGA TU INFORME GRATIS AHORA ANTES DE QUE ESTA PÁGINA DEJE DE ESTAR DISPONIBLE

Este informe GRATIS te revela una nueva e IMPACTANTE forma de disminuir los dolores de la regla SIN TOMAR MEDICACIÓN.