Yogaterapi

Yogan kan betyda otroligt mycket för din personliga utveckling.

I en privat session jobbar vi med det som Du behöver, fysiskt/känslomässigt och mentalt.
Arbetet har både en uppbyggande och en förebyggande funktion, liksom vi kan arbeta direkt med känslomässiga, kognitiva och/eller fysiska problem/frågor.

Min arbetsmetod utgår från en humanistisk och holistisk grund, och utifrån Dina behov och önskemål kan vi använda oss av såväl visuellt, verbalt, och kroppsligt uttryck, liksom av Asana, yogaövningar, andning och avslappning.

DESCARGA TU INFORME GRATIS AHORA ANTES DE QUE ESTA PÁGINA DEJE DE ESTAR DISPONIBLE

Este informe GRATIS te revela una nueva e IMPACTANTE forma de disminuir los dolores de la regla SIN TOMAR MEDICACIÓN.