Mitt mål

Jag tycker om att tänka mig livet som en färgglad vävnad. Någon sa till mig en gång, att min uppgift är att hjälpa Dig att hitta Dina färger och hur Du kan uttrycka dem klarare, så att de kan skina starkare och vävas samman i tillit till dig själv och till livet.

För mig har yogan varit otroligt viktig i mitt sökande efter mig själv och efter mer harmoni i livet. Ett liv där jag nu känner mig mindre och mindre som ett «offer», och mer och mer som en aktiv deltagare.  Yogan visar på ett förhållningssätt till livet som hjälper oss att leva mer i nuet och att hitta mer lugn inom.

Hemligheten är enkel...

Yogan tar oss tillbaka till nuet. Andningen är ett av de mest lättillgängliga verktygen vi har för att knyta an till stunden och vara i «ett flow» där kroppen är här och andningen är nu. När vi utövar Asana (yoga- positioner) är det nästintill omöjligt att inte vara i nuet. Andningen och koncentrationen på kroppen och dess rörelse låter oss vara här och känna varje ögonblick. De olika yogaövningarna hjälper oss också att öppna upp och balansera kroppens chakran och subtila energikanaler. Andnigen blir friare och ger oss möjlighet att släppa på spänningar.

RELATIONEN MELLAN KROPP OCH SJÄL

I stunder av smärta eller förtvivlan kan vi ana det djupa sambandet mellan kropp, själ och hjärta. Vem har inte upplevt att yttre eller inre svåra händelser kan utmynna i kronisk värk eller orsaka skador? Vår kultur har dock alltid velat skilja på kropp och själ, och många rynkar på ögonbrynen inför känslighet.

Lyckligtvis verkar det som att det här sättet att se på vår tillvaro håller på att förändras. Genom att fler och fler människor inspireras av mindfulness, yoga och meditation så utvecklas mer känslighet och uppmärksam närvaro vilket är nödvändigt för att vi ska börja handla mer medvetet och ta hand om vår jord. Intuition, känslighet, motivation och lust är alla grundläggande krafter för en sådan förändring. Genom yogautövande synkroniserar vi dessa krafter.

Yogan hjälper också att reglera körtlar och nervsystemet och vi bygger upp kroppsmedvetenhet, flexibilitet och styrka. På detta sätt ger yogan oss verktyg för att slappna av, känna in, och förstå oss själva bättre. Kroppshållning, meditation och hur kroppen rör sig har en direkt påverkan på nervsystemet och på vårt mående. 

TANTRISKT PERSPEKTIV

Tantra är en livsfilosofi som innefattar acceptans, integration och glädje. Ordet tantra i sig visar på att du är ditt eget instrument för att  låta förståelse och medvetande växa, för att leva ett mer fullkomligt liv. När du praktiserar yoga gynnas inte endast det individuella välmåendet, du ger också tillbaka till din omgivning mer medvetenhet, harmoni och glädje. Jag tror att det är en av anledningarna till att allt  fler hittar en komplett träningsform och livsstil i Yogan.

MIN RESA

Jag tror att min resa, genom mycket depressiva tankar, stress och ångest till en nuvarande mycket mer harmonisk tillvaro, på alla sätt gett mig viktiga verktyg och en djupare inblick för mitt arbete. Både det inre och yttre resandet är min kraftkälla och jag hade inte varit den jag är idag utan yogan och meditationen. Med stor tacksamhet för alla lärare som visat mig vävnadskonsten och för yogans visdom som visar mig vägen varje dag, önskar jag finnas som inspiration och stöd i Din resa. 

DESCARGA TU INFORME GRATIS AHORA ANTES DE QUE ESTA PÁGINA DEJE DE ESTAR DISPONIBLE

Este informe GRATIS te revela una nueva e IMPACTANTE forma de disminuir los dolores de la regla SIN TOMAR MEDICACIÓN.